Sociaal Jaarverslag 2015

Het Sociaal Jaarverslag beschrijft de activiteiten van de vereniging, de organisatiestructuur en beleidszaken van het verslagjaar 2015 en beschrijft beleid van bestuur en commissies voor de komende periode.