Sociaal en Financieel Jaarverslag 2016

Het Sociaal en Financieel Jaarverslag 2016 beschrijft de activiteiten van de vereniging, de organisatiestructuur en beleidszaken van het verslagjaar 2016 en beschrijft beleid van bestuur en commissies voor de komende periode. Het financieel jaarverslag geeft een toelichting op de weergegeven balans en resultatenrekening en laat zien hoe de vereniging er in financieel opzicht voor staat.