Bestuur en commissies

Het bestuur: Ben van Leeuwe, Hetty Hennis, Sidney Durlacher, Anne-Claire Al Awqati-Van Menk en Vita van den Bergh

Hoe zit de vereniging in elkaar?
Het bestuur van de vereniging houdt zich bezig met alle algemene zaken, voorbereiding en planning van komende activiteiten en het beleid van de vereniging. De uitvoering van vrijwel alle activiteiten ligt bij de 4 werkcommissies, die elk een bestuurslid als hoofd hebben. De werkcommissies zijn een soort specialistische afdeling binnen de vereniging. Door de verschillende commissies worden de taken en lasten verdeeld onder de leden.

Het bestuur
Sidney Durlacher (voorzitter, hoofd PR)
Anne-Claire van Menk (secretaris, hoofd Spel & Ontwikkeling)
Ben van Leeuwe (penningmeester, hoofd Productie & Onderhoud)
Vita van den Bergh (algemeen bestuurslid, hoofd Activiteiten)
Hetty Hennis (algemeen bestuurslid)

De commissie “Spel en Ontwikkeling” leest heel veel scripts en beoordeelt welke geschikt zijn om te spelen en welke niet. Zij plannen ongeveer een jaar vooruit welke voorstellingen gespeeld worden, en zorgen daarbij dat we een goede afwisseling van genres hebben. Ook kijken zij naar de bezetting van cast en crew. Bovendien verzorgen ze regelmatig workshops voor de leden, zodat deze zich kunnen blijven ontwikkelen als speler of achter de schermen.

De commissie “Productie en Onderhoud” is de technische afdeling. Zij regelen alles rond de voorstelling dat met techniek te maken heeft (licht, geluid, decor) en verzorgen het onderhoud van het clubgebouw, inclusief de aanwezige theatertechniek.

De “PR-commissie” verzorgt promotie van de vereniging en alle activiteiten. Denk aan de website, vormgeving van posters en flyers, bijhouden van de facebookpagina, opstellen en versturen van persberichten en het werven van sponsoren en adverteerders en contact houden met de achterban.

Last but not least: de “Activiteitencommissie”. Zij beheert de bar in het clubgebouw, organiseert (leden)feesten, afterparty’s en andere activiteiten in het clubgebouw en regelt de catering bij vergaderingen en voorstellingen. Deze commissie zorgt dus eigenlijk dat iedereen genoeg te eten en te drinken heeft en het naar zijn zin heeft. De drijvende kracht?!

De vereniging heeft ook een aantal vertrouwenspersonen waar leden altijd bij terecht kunnen in bijzondere situaties, bijvoorbeeld als zij problemen met iemand anders in de vereniging hebben of gewoon even hun ei kwijt willen zonder dat iedereen daarvan weet.

Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (meestal in februari) worden bestuursleden gekozen door de leden. Dit is ook vaak een moment dat er wisselingen in de commissies plaatsvinden, maar dat mag door het jaar heen ook op elk moment. Leden kunnen zich dus altijd voor een commissie aanmelden! Van alle leden wordt wat extra commitment gevraagd buiten het ‘gewone’ toneelspelen, want van leden wordt verwacht dat zij in minstens één commissie zitting nemen. Zo verdelen we de lusten en de lasten onder alle leden!